BIK 2904, Studieenhet 7, Forskning på situasjonsbestemt ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Forskning på situasjonsbestemt ledelse


Læringsmål til studieenhet 7
  • Ha blitt klar over begrensninger i Situasjonsbestemt ledelse som vitenskapelig teori.
  • Ha blitt bevisst verdien av Situasjonsbestemt ledelse som redskap for praktisk ledelse.


Lengde: 07:24


00:0000:00

Facebook Comments: