BIK 2904, Studieenhet 8, Utfordringer og dilemmaer ved endringsledelse/suksessfaktorer og fallgruver

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Utfordringer og dilemmaer ved endringsledelse/suksessfaktorer og fallgruver. 


Læringsmål til studieenhet 8
  • Bli bevisst på viktige utfordringer og dilemmaer i ledelse og viktige suksesskriterier for å lykkes med endringsprosesser.
  • Kunne reflektere over helhet og sammenhenger i kurset.


Lengde: 05:19


00:0000:00

Facebook Comments: