BIK 2904, Studieenhet 5, Utvidet anvendelse av Situasjonsbestemt ledelse/ledelsesverktøy

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Utvidet anvendelse av Situasjonsbestemt ledelse/ledelsesverktøy. 


Læringsmål til studieenhet 5
  • Se muligheter og begrensninger i hvordan situasjonsbestemt ledelse kan anvendes i utvikling av grupper.
  • Ha fått innsikt i hvordan situasjonsbestemt ledelse kan komme til anvendelse i organisasjonsutviklingsprosesser.
  • Ha fått forståelse av hvordan du kan tenke situasjonsbestemt når du praktiserer medarbeidersamtaler og håndterer konflikter


Lengde: 09:26


00:0000:00

Facebook Comments: