BIK 2904, Studieenhet 4, Operativ ledelse og ledelsesverktøy

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Operativ ledelse og ledelsesverktøy 


Læringsmål til studieenhet 4
  • Kunne redegjøre for begrepet operativ ledelse.
  • Ha fått forståelse for hva lederverktøy er, og kunne gi eksempler på disse.
  • Kunne reflektere over bruk av verktøyene og deres muligheter og begrensninger i ulike ledelsessituasjoner.


Lengde: 20:3900:0000:00

Facebook Comments: