BIK 2904, Studieenhet 3, Del 1 Ideologisk, strategisk og administrativ ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten starter med en introduksjon til studieenhet 3, og avslutter emnet med Kjernekompetanse og strategisk hensikt på side 23.


Læringsmål til studieenhet 3
  • Å kunne redegjøre for de sentrale elementene ved ideologisk ledelse.
  • Ha forståelse for hva strategi og det å være strateg innebærer, og ha oversikt over faser i utviklingen av en strategi.
  • Ha forståelse for hva som legges i administrativ ledelse og begrepet «sosialarkitekt».
  • Reflektere over muligheter og fallgruver ved medarbeidersamtaler.


Lengde: 14:51


00:0000:00

Facebook Comments: