BIK 2904, Studieenhet 2, Ledelsesteorier

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Ledelsesteorier. 


Læringsmål til studieenhet 2
  • Forstå hva som menes med henholdsvis én- og flerdimensjonal ledelse og bruk av én eller flere ledelseslogikker.
  • Ha fått oversikt over noen av de viktigste teoriene som har hatt betydning for ledelse de siste 100 årene.
  • Å kunne beskrive teorien om situasjonsbestemt ledelse med dens hoveddimensjoner.
  • Ha fått forståelse for de viktigste faktorene leder bør ta hensyn til ved utøvelse av situasjonsbestemt ledelse.

Lengde: 12:31

00:0000:00

Facebook Comments: