BIK 2904, Studieenhet 1, Hva er ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Hva er ledelse. 


Læringsmål til studieenhet 1
  • Kunne gi en beskrivelse av ledelse som begrep.
  • Kunne redegjøre for hovedkomponentene i Bergs grunnleggende referanseramme for ledelse.


Lengde: 07:52


00:0000:00

Facebook Comments: